تا 28 مرداد

فعالیت های تابستانی ( غیر حضوری ) ما تا 28 مرداد ماه ادامه خواهد داشت .
ما یک فرصت 50 روزه در اختیار هم گذاشته ایم که ۳۰ روز آن گذشته است.
به طور متوسط ، روزانه ، حدود ۱۵ تا بیست دقیقه ؛ با تمرینات مختلف با هم هستیم.
اگر روزی ۲۰ دقیقه کار کرده باشیم در کلِّ دوره ؛ هــــزار دقیقــــــه می شود.
فکر کنید ؛ ما در این هزار دقیقه ، مطالبی را مرور کردیم و یاد گرفتیم !!!!!

منتشر شده در 08 مرداد 1397 ساعت 11:17