پیشرفت 35

شنبه 13 مرداد 1397
من عاشق آن هستم که چیز های جدید یاد بگیرم.
فارسی :

29 ـ تَدوین =نوشتن
30 ـ حِصار = دیوار
ریاضی :
31 ـ طرح مسئله همراه پاسخ
32 ـ طرح مسئله همراه پاسخ
روخوانی :
فارسی درس زیرکی صفحه ی ۴۶
ـ ثبت مطالعه ی روزانه


منتشر شده در 13 مرداد 1397 ساعت 06:00