پیشرفت 38

سه شنبه 16 مرداد 1397
برداشت خود از قصّه ی گنجشک ( مربوط به پیشرفت 37 ) را ، در چند جمله بنویسید.
سرگرمی :
من یک عدد فرد هستم . من را سَر و تَه کن ، زوج می شوم ! من چه عددی هستم؟

منتشر شده در 16 مرداد 1397 ساعت 06:00