پیشرفت 39

چهارشنبه 17 مرداد ۱۳۹۷
فارسی :
31 ـ چاره = تَدبیر
32 ـ خِصلت = عادت ، ویژگی
ریاضی :
33 ـ متوازی الاضلاعی كه قطرهای آن بر هم عمود است، چه نام دارد؟
34 ـ مستطيلی كه چهار ضلع برابر دارد …………….. نام دارد.
روخوانی :
درس 10 اجتماعی ( صفحه ی 49 تا 53 )
ـ ثبت مطالعه ی روزانه

منتشر شده در 17 مرداد 1397 ساعت 06:00