پیشرفت 40

پنجشنبه 18 مرداد ۱۳۹۷
ــ  استفاده از لامپ‌هایی با نور كمتر ، برای صرفه جويی در برق ؛ در کدام مورد زیر درست نيست؟
    1) اتاق خواب           2) حمام            3) راه پله              4) مطالعه
ــ مهم‌ترين علت جلو كشيدن ساعت در اول بهار و عقب كشيدن آن در اول پاييز چيست؟
    1) استفاده‌ی بيشتر از نور خورشيد             2) انجام كار مفيد بيشتر
    3) كوتاه كردن طول روز                            4) زودتر شروع كردن كار در اداره‌ها
ـ ثبت مطالعه ی روزانه
آیا تاکنون غزل خود را حفظ کرده اید؟

منتشر شده در 18 مرداد 1397 ساعت 05:53