لوازم مورد نیاز سال تحصیلی 97/98

والدین عزیز :

بچّه ها نیاز به 3 دفتر و یک دفترچه ی یادداشت دارند.
1 ـ دفتر ریاضیات : 100 برگ
2 ـ دفتر علوم : 50 برگ
3 ـ دفتر اجتماعی : 50 برگ
4 ـ دفترچه ی یادداشت
& اگر از دفتر فنری استفاده می کنند، هنگام قرار دادن در کیف و حمل و نقل آن، دقّت داشته باشند. اگر فنر این دفترها کج شود، استفاده از آن سخت است.
& لوازم درس هنر توسط مربّی مربوطه اعلام خواهد شد.
& وقتی کتاب ها ی درسی را تحویل گرفتید؛ با نایلون شفافِ ساده و یا نایلون های شفاف چسب دار، جلدکرده و نام آن ها در صفحه ی اوّل کتاب ها نوشته شده باشد.
& از چسباندن برچسب های تصویری روی دفترها و کتاب ها، خودداری کنید.
& بچّه ها نیازی ندارند با خود، جامدادی ( کیفِ لوازم نوشتاری ) بیاورند. لوازم نوشتاری بچّه ها روی میز کار آن ها در کلاس؛ آماده است. از وسایلی که قبلاً برای آن ها تهیّه شده است ؛ فقط در منزل استفاده کنند.
& در کلاس درس نیازی به استفاده از ساعت مچی نیست. اگر ضرورتی برای آنها در بیرون از مدرسه وجود دارد، هنگام ورود به کلاس تا پایان روزکاری، آن را در کیف خود قرار دهند.
& بچّه ها از آوردن فلش و سی دی، برای فعّالیت های علمی ، بدون هماهنگی با معلّم، خودداری کنند.
& بچّه ها حتماً با لباس فرم به کلاس بیایند. از لباس فرم خود مراقبت کنند. نام آن ها را در قسمتی از پشت لباس بنویسید و یک قلاّب کوچولو (برای آویزان کردن آن روی جالباسی) پشت یقه ی آن بدوزید. این کار باعث می شود لباس بچّه ها از جالباسی نیفتد.
& همراه داشتن یک بطری آب کوچک در کلاس، بسیار مفیدخواهد بود.
& آماده کردن یک ظرف کوچک دردار برای چاشت
& اگر بچّه ها، از کیف سال گذشته ی خود استفاده می کنند؛ عالیست ! اگر در فکر تهیه ی کیف جدید هستید، حتماً به حجم کیف و اندازه ی مناسب آن توجه فرمایید.بقیه ی لوازم درسی مورد نیاز بچّه ها ، در کلاس، آماده شده است و روز اوّل سال تحصیلی، در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

منتشر شده در 26 مرداد 1397 ساعت 12:31