تورگردشگری کلاس

تعدادی از بچّه ها در سه روز ، تورگردشگری کلاس ( که در اول هفته ) برگزار شد ؛ شرکت داشتند.
یکی از برنامه های روز آخر این بود که ، هر یک از بچّه ها سه دقیقه فرصت دارند ، درباره ی یک وسیله ای که با خود به کلاس آورده اند ، صحبت کنند.
برنامه جذاب و جالبی شد.

پرهام یک پاکت نامه درست کرده بود و درباره ی استفاده از پاکت نامه در گذشته و امروز ، حرف های جالبی داشت.روزبه درباره ی کتاب صحبت کرد.رامتین درباره ی ماشین حساب گفت و گو کرد.فرهاد یکی از کتاب هایی رو که خوانده بود تعریف کرد.

محمد حسین از سرگذشت شمع گفت.

امیر عبّاس وسایل شنا آورده بود و ما رو با اسم و کاربرد اون ها آشنا کرد.

در این گردش به همه ی ما خوش گذشت.
ممنون پسرا ...

منتشر شده در 28 شهریور 1397 ساعت 12:41