شادیبا 2 ( کمی خطرناک )

امروز ( سه شنبه 24 مهر ) ، شروین تغییرات شیمیایی مواد را با دو آزمایش ، به بچّه ها نشان داد.

شروین با همکاری والدین خود و توجه به رعایت نکات ایمنی ،
واکنش ترکیب پرمنگنات پتاسیم و آب اکسیژنه را انجام داد.
او تغییر شیمایی حاصل از این واکنش را با کمی مایع ظرفشویی به صحنه ی زیبایی تبدیل کرد.
متشکرم شروین !منتشر شده در 25 مهر 1397 ساعت 15:48