شادیبا 3 ( بازی های رایانه ای )

دوست بسیار ساکت و آروم کلاسمون ـ بنیامین خاتمی ـ امروز ساکت نبود !!
محترمانه و با لبخند اومد و  طرح ایده ی خود را درباره ی استفاده از بازی های رایانه ای ، به کلاس ارائه داد.
از اینکه بچّه ها رو درگیر گفت و گوی خود کرده بود ، عالی بود.
متشکرم بنیامین ! تو فوق العاده ای ...منتشر شده در 25 مهر 1397 ساعت 16:07