کتاب های خوشمزه

این بچه ها یعنی : علی یار و محمد علی و آریا و فرهاد ،
با نقد و بررسی دو کتاب ؛ مزهّ ی کتاب ها رو به بچّه ها نشون دادن !!
عالی بود پسرا ...


منتشر شده در 25 مهر 1397 ساعت 16:20