سفرنامه

بچّه ها در سفرها ، کنار خانواده ، تجربیات تازه و دست اول کسب می کنند.
سفر در سرزمین ایران عزیز و دیگر کشورها خاطرات فراموش نشدنی را به همراه دارد.
ما ، در کنار درس علوم اجتماعی ، سفرنامه های بچه ها را رقم می زنیم.
امیر عباس در سفرنامه ی خود ، ما را با کشور روسیه و برخی از شهرهای آن و آداب و رسوم مردم این سرزمین آشنا کرد.منتشر شده در 30 مهر 1397 ساعت 22:04