رنگین کمان رنگ ها

مسئولیت تجزیه نور خورشید رو پرهام به عهده داشت و آموزش های کلاسی بچه ها رو در گروه های سه نفری ، تکمیل کرد.
متشکرم پرهام !! منتشر شده در 30 مهر 1397 ساعت 22:28