شادیبا 4 ( سرگرمی های علمی)

شادمانه ، با ایده ها و آزمایش های بچه ها ؛
هر گروه با فکرهای قشنگ !!!


ـ وا... این خانم کی باشن ؟!
ـ بَـ........له ؛ مامان آریا .
ـ اینجا چه می کنن ؟!
ـ به دعوت پسرشون ، اومدن لحظاتی رو کنار بچّه ها باشن و کارهاشون رو ببینن !!
دلمون می خواست مامان کمی برای بچّه ها صحبت کنه ولی اونقدر کارداشتیم که فراموش کردیم.
ممنون که اومدید !
بازم پیشمون بیان مامان خوب !


منتشر شده در 02 آبان 1397 ساعت 11:35