ایستگاهی برای سلامتی طبیعت

پرهام تولید کاغذ باطله ی بچه ها رو در ماه مهر آماده کرده تا من اونا رو به ایستگاه بازیافت ببرم.

امیر آقا ، کارمند شرکت بازیافت در یکی از ایستگاه های سطح شهر است .
او خوشحال است که بچه ها در بازیافت های خود ، هم به سلامت طبیعت کمک می کنند و هم به اقتصاد سرزمین خود.

قرار است بازیافت های ما با این ماشین به کارخانه ی بازیافت برده شود.امیر آقا به بچه ها سفارش کرد ، تولید کاغذ باطله ی خود را در ماه آینده کمتر کنند.
ما در این ماه یک کیلو و 350 گرم کاغذ باطله تولید کردیم.

منتشر شده در 02 آبان 1397 ساعت 13:01