چگونه درس بخوانم ؟

درست درس خواندن ، یک هنر است ؛ هنری که اگر بتوانیم آن را خوب بیاموزیم نتایچ خوبی به دست می آوریم .
برای آموختن این هنر باید چند گام را بردارید :
باید ذهنی آرام داشته باشیم : در زمان درس خواندن باید افکاری را که مانع تمرکز ما می شود از خودما ن دور کنیم . ذهنی که از استرس ها و آشفتگی ها به دور باشد آمادگی اش برای یادگیری مطالب بیش تر است .
با برنامه ، درس بخوانیم : اوّلین قدم برای درس خواندن ، داشتن برنامه ی منظم است ؛ برنامه ای که مناسب با توانایی و شرایط روحی و جسمی ما باشد ، نه فراتر از آن . برنامه ای که فراتر از حدِّ و توانایی ما باشد برنامه ای نیست که بتواند ما را به هدف مان برساند و تنها موجب سردرگمی و آشفتگی می شود .
حفظ نکنیم ، یاد بگیریم : این جمله را بارها از معلّم ها شنیده ایم ، امّا آیا واقعاً درک درستی از آن داریم ؟
مطلب یا درسی را که می خواهیم بخوانیم باید اوّل آن را درک کنیم و بدانیم چه چیزی را می خواهیم یاد بگیریم ، سپس شروع به یادگیری و به خاطر سپردن مطلب کنیم .
اوّلین قدم کتاب درسی است : برای شروع مطالعه ، اوّلین کتابی که باید بخوانیم ، کتاب درسی است . اشتباه خیلی از دانش آموزان و والدین آن ها این است که اوّل به سراغ کتاب های کمک آموزشی و تست می روند و می خواهند مطلب را در قالب حلِّ مسئله یاد بگیرندکه این کار موجب یاد نگرفتن عمیق مطلب و فراموشی آن می شود .
خلاصه نویسی کنیم : پس از آموختن و یادگیری کامل هردرس ، آن را به صورت جملات کوتاه و کلمات کلیدی بنویسیم . بهتر است از دو یا سه رنگ برای این نوشتن استفاده کنیم . این کار چند فایده دارد. مهم ترین آن پایداری مطالب در ذهن است و باعث افزایش اعتماد به نفس در ما می شود .
خود را بیازماییم : پس از درک و خواندن کامل مطلب بهترین روش برای این که بفهمیم تا چه حد درس را یاد گرفتیم ، امتحان گرفتن از خودمان است و مهم ترین فایده ی آن پی بردن به نقاط ضعف و قوّت ما است .
                                                                           شما موفق هستید !!!                      

منتشر شده در 03 آبان 1397 ساعت 22:41