برنامه درسی هفته

برای استفاده از فرصت های علمی جدید ، تغییراتی در برنامه ی هفته ایجاد شده است.
این برنامه از روز یکشنبه 21 بهمن ماه قابل اجرا است.

تاریخ اجرای برنامه های مربوط به ایده های علمی ، مزرعه ی سبزیجات ، کتاب هفته و سایر پروژه ها ،
چند روز قبل ، برای اجرا اعلام خواهد شد.


 

منتشر شده در 07 آبان 1397 ساعت 18:38