دوربینی و نزدیک بینی

شما در درس علوم با عدسی ها آشنا شدید .
اشاره ای داشتیم به عدسی چشم و اشکالاتی که ممکن است در دید چشم به وجود آید.
در تصویرهای زیر این اشکالات را مشاهده می کنید:


منتشر شده در 11 آبان 1397 ساعت 20:39