مامان و راهنمای درسی

ما به کمک والدین عزیز یک جلسه ی درس ریاضی راه انداختیم.
این عزیزان همراه یادگیری ، کنار معلم ، راهنمای درسی بچه ها شدند.
یادگیری ریاضی در کنار والدین و کمک آنها در رفع اشکالات ، یک تجربه جدید برای بچّه هاست !
ممنون مامان های خوب که اومدید.

منتشر شده در 21 آبان 1397 ساعت 19:48