چیکار می کنین ؟!!!!

محمد حسین و محمد طاها ، سخت مشغولن.
پسرا ؟ من اینجا هستم !!
چیکار می کنین ؟ 


بله ؛ پسرای ما مشغول طراحی ماشین خودشون هستن!
چه گروه خوبی !!
وقتی با هم هستیم ، با هم فکر می کنیم ، طرح میدیم و کنارهم اجرا می کنیم ؛ مگه میشه خوب نباشیم ؟!

شما پسرا فوق العاده اید !!منتشر شده در 21 آبان 1397 ساعت 20:00