اسباب کشی بچه ها

امروز چند تا از بچه ها ، اسباب کشی داشتن !!!
تقریباً ماهی یکی دوبار ، بنا به نیاز ، جای بچّه ها عوض می شه !
بچه ها از این جابه جایی خوشحال میشن و براشون فرقی نمی کنه که کدوم اتاق ( میز ) برن !
اونا حواسشون هست که هر جا باشن کنار من هستن و نشستن کنار دوستان دیگه رو ، تجربه می کنن.
البته برخی از بچه ها برای این که به دوستاشون در فعالیت ها ی درسی کمک کنن ، گاهی خودشون پیشنهاد
تغییر جاشون رو میدن.
کلاً پسرای خوبی هستن !
وقتی می خوان جابه جا بشن واقعاً اسباب کشی می کنن.
لوازم نوشتاری روی میزشون
تخته ی کار و لوازم اون
تشک های نیمکتشون
بطری های آبشون
دفتر و لوازمی که احتیاج دارن در کلاس بمونه
و آخر سر هم کیفشون
وا....ی خدای من ؛ واقعاً اسباب کشی دارن !!!! ببینین :
خسته نباشی دلاور :)

منتشر شده در 22 آبان 1397 ساعت 20:09