کورسِ مسافت

با حضور دو تا مامان مهربون در کنار بچّه های مهربون ؛
هدیه های بامزه ی برندگان مسابقه ی کورسِ مسافت ماشین های بادی ، تقدیم شد !
ماشین بردیا بافقی زاده با ثبت بیشترین مسافت ؛ نفر اول این مسابقه شد. 
همچنین تیم دو نفره ی فرهاد شریف و ایلیا گوهری هدیه ی بهترین طراحی ماشین را دریافت کردند.

            

منتشر شده در 27 آبان 1397 ساعت 18:35