مامانا و پسرا

ضرب کسر با ضرب مامانا در پسرا همراه شد و یک روز یادگیری شیرین رو با جای خالی همه باباها و مامانا دیگه ،
در دفتر خاطرات تحصیلی بچّه ها ثبت کرد.
ممنون مامانای خوب !!تازه ؛ شروع برنامه با حضور آقای مهربون و جدّی ؛ معاون طاهری ، همراه بود.
آقا اومدن از بچه هایی که به سؤال علمی ایشون پاسخ داده بودن ، قدردانی کنن !
چه روزی بود !! خیلی با حال شدیم همه مون ...منتشر شده در 27 آبان 1397 ساعت 19:07