کت آقا معلّم

وقتی امیر عبّاس برای تحلیل یک مسئله ی ریاضی پای تخته اومد ، قرار شد اگر توضیحات و حل مسئله درست باشه یک هدیه از من بگیره !!!
تا اون لحظه کسی فکر نمی کرد هدیه ی امیر عباس پوشیدن کت آقای واعظی باشه !!!
و امیر عباس از این که مسئله رو درست حل کرده بود و افتخار پوشیدن کت آقا معلم نصیبش شده بود ، خیلی خوشحال بود.
وای ؛ از دست این آقای واعظی با این بچّه های شگفت انگیزش !!
ببینید : 

منتشر شده در 12 آذر 1397 ساعت 18:52