یک توپ ، یک مسیر

کنترل توپ و هدایت آن در مسیر ناودانی ها و هماهنگی بین گروه ، کمی سخت به نظر می رسید .
امّا پسرا از عهدش براومدن. 
قرار شد ابتکارات دیگری در این بازی برای دفعات بعدی داشته باشیم.

منتشر شده در 14 آذر 1397 ساعت 23:05