سؤالات بازی توپ

همه ی بچّه ها در بازی توپ سؤال شرکت خواهند کرد.
برای کسب امتیاز این بازی ، باید بچّه ها به سؤالات مربوط به هر یک از توپ هایی که در اختیارشان قرار می گیرد ،
پاسخ دُرست بدهند.
برای دریافت فایل سؤالات این بازی روی تصویر زیر کلیک کرده و این فایل را دریافت کنید.
 
طبق برنامه ی درسی ، روزهای شنبه پرسش درس اجتماعی داریم.

منتشر شده در 15 آذر 1397 ساعت 09:22