اخلاق فردی ، اخلاق اجتماعی

هر انسانی دارای دو نوع اخلاق فردی و اجتماعی می باشد.  
اخلاق فردی یک انسان باعث می شود ، او با دیگران فرق داشته باشد.
همه ی انسان ها اخلاق و رفتارشان مثل هم نیست.
بعضی ها مهربانند و بعضی ها بد اخلاق ، بعضی ها راستگو و بعضی ها دروغگو .  
هر انسانی در زندگی خود و در جامعه وظایف و مسئولیّت هایی دارد. مثلاً پدر من چندین وظیفه و مسئولیّت دارد :
وظایف و مسئولیّت پدر بودن ، همسر بودن ، فرزند بودن و در جامعه ، وظیفه ی کاری خود را دارد.
من به عنوان فرزند خانواده و یک دانش آموز وظایف و مسئولیّت هایی دارم که شبیه پدرم نیست.
من درخانواده وظایفی دارم که باید حتماً یک فرزند صالح و مؤمن باشم ، به حرف های والدینم گوش کنم ، به آن ها احترام بگذارم ، در کارها کمکشان کنم و برای انجام کارها از آن ها اجازه بگیرم .
درمدرسه به عنوان یک دانش آموز باید به درس آموزگار خوب گوش دهم تا یاد بگیرم ، احترام آموزگار عزیزم را نگه دارم ، تکالیف مدرسه ام را به درستی انجام دهم ، با دوستان و همکلاسی هایم مهربان و مؤدّب باشم.
پس هر فردی باید برای درست زندگی کردن وظایف و مسئولیّت هایش را به خوبی انجام دهد ، تا هم خود و هم دیگران خشنود شوند و خدا از آن ها راضی باشد.                     
امیر اسماعیل رجبی    

منتشر شده در 16 آذر 1397 ساعت 19:42