اظهار نظر

اظهار نظر درباره افراد کار بسیار سختی است و اگر قرار است این کار را انجام دهیم باید سعی کنیم در نظرات خود ، توجّه به روحیّه و خصوصیّات اخلاقی افراد را داشته باشیم.
چیزی را که دیده ایم توصیف کنیم نه چیزی را که از دیگران شنیده ایم. چون اگر این کار را انجام دهیم و آن خصوصیّتی را که واقعیت ندارد بازگو کنیم مرتکب خطا شده ایم و حتی این خطا می تواند موجب تهمت یا دروغ شود.
در توصیفات خود از دیگران ؛ نباید بی احترامی صورت بگیرد.
شهریار غفرانی کلاس پنجم

منتشر شده در 16 آذر 1397 ساعت 19:52