پردیس کتاب

آقای خیر آبادی اولین نفری است که تونسته از اعتبار 10 کارت هدیه ( که با زحمت و تلاش خود اونا رو به دست آورده ) استفاده کنه !
محمدعلی میتونست به اتفاق خانواده به پردیس سینمایی بره و یا از بن خرید از پردیس کتاب ، بهرمند بشه.
ایشون بن خرید کتاب رو انتخاب کرد.
آفرین به تلاش محمد علی !منتشر شده در 19 آذر 1397 ساعت 15:56