موزه ای در کلاس

ماجرا از این قرار است که ، در هفته گذشته ، شَنتیا اومد پیش من و گفت :
« آقا می تونم یک کاست ضبط صوت قدیمی بیارم براتون ببینید؟ »
گفتم : « چه خوب !! »
همین درخواست شنتیا ، برنامه ای شد ، برای همه ی کلاس.
از بچّه ها درخواست کردم ، هر کدام که می تونید یک وسیله ی قدیمی با خودتون به کلاس بیارین تا به کمک هم
یک میز از وسایل قدیمی درست کنیم.
از آنها خواستم درباره ی وسیلشون برای بچّه ها هم ، صحبت کنن ...
و امروز یک میز درست کردیم با وسایل مختلف.
قدیمی ترین شیئ ما سکّه هایی بود از زمان قاجار و قبل از آن !
ما امروز به اتّفاق هم یک سفر تاریخی داشتیم و ساعتی را درگذشته سیر کردیم.  

       

     

      

     

     

     

     

     

     

منتشر شده در 19 آذر 1397 ساعت 16:08