پشتیبان های درسی

امروز برای برنامه ریزی و هماهنگی در ارائه ی محتوای درسی ، با پشتیبان های درسی کلاس ، جلسه داشتم.
این گروه در فعالیت های علمی کلاس و استفاده از فرصت ها ، به بچّه ها کمک خواهند کرد.
این سومین گروهی است که از ابتدای سال تحصیلی ، خدمات علمی خودشون رو به کلاس ارائه می کنند.

منتشر شده در 19 آذر 1397 ساعت 16:56