توی دلم پراز احساس شد !

این کتابخانه ی کلاس ماست.

گرچه کوچولوست ولی فعّال و پر از مراجعه است.
کلاس ششمی ها هم استفاده می کنن !
امروز پایان وقت ، بعد از جلسات مشاوره با والدین ، به کلاس رفتم تا کارهای فردا رو آماده کنم.
هیچ کس نبود. همه رفته بودن خونه!
چشمم به کتابخونه افتاد .
تمیز ، مرتب و عالی !!!
برای یک لحظه یاد پرهام رجایی ( مسؤل کتابخونه ) افتادم.
و توی دلم ، پر از احساس شد :) 
فردا حتماً دستش رو به گرمی می فشارم و از او تشکر می کنم.
پرهام ، چهارمین مسؤل کتابخونه است و همه شون عالی !!!

منتشر شده در 19 آذر 1397 ساعت 18:58