ساعت 10 : 7

هنوز 25 دقیقه تا صبحگاه وقت داریم.
چه خوبه دور هم جمع شیم.
می تونیم با نخ کشیدن این مهره های رنگی و گره زدن اونا ، چیزهای جالبی با هم درست کنیم.
و یکی یکی بچّه ها ، به جمع ما اضافه میشن ...
آقا ؟ دقّت و تمرکز و حوصله میخواد.
کار ظریفی است.
و نتیجه ی جالبی داره ...

منتشر شده در 03 دی 1397 ساعت 18:20