لبخندهای عصرانه ای

بعد از سه ماه تلاش ، بچّه هایی که تونستن کارت های عصرانه ی خود را به 10 مورد برسونن ،
از اعتبار کارت هاشون استفاده می کنن و  بن خرید ، از پردیس کتاب ، هدیه می گیرن.
امروز هم 6 تا از پسرا تقاضای این هدیه رو داشتن !
مبارکتون پسرا ؛ حتماً خوش میگذره !

روز شنبه ، علی یار توانسته بود ، از این امتیاز بهرمند شود.


منتشر شده در 11 دی 1397 ساعت 18:55