منو ، پدربزرگ

وقتی کوچولو بودم ، پدر بزرگ ، منو « گوجه سبز » صدا می کرد :)


پدر بزرگ خیلی جدی است و نمی شه از دستوراتش سرپیچی کرد ...


منتشر شده در 11 دی 1397 ساعت 19:08