بدن بیچاره ی ما ؟

به نظر شما چرا کیف بعضی از بچّه ها این قدر دفتر و کتاب ، توش هست ؟!!!
خیلی سنگین میشه !!

من که راه حل های مختلف این مشکل  رو به شما بچه ها ، پیشنهاد دادم ،
ولی به نظر می رسه ، طبق عادت های سال های قبل ، هنوز اینجوری دوست دارین !
مثل اینکه اگه کیفتون سنگین نباشه ، احساس خوبی ندارین و فکر می کنین یه چیزی کم دارین !!
بابا این طور خوب نیست ؛
اصلاً خوب نیست !!!
چه جوری بگم ؟ می فهمید ....

منتشر شده در 11 دی 1397 ساعت 22:18