صفر تا صد با خودتون

آی بچّه ها ؛ چیکار می کنین؟!
پاسخ دادن به سؤالات فرهاد ، حسابی همه تون رو مشغول کرده !
از همه ی منابع می تونید استفاده کنید.
مشورت و گفت و گو عالیه !!
از خود ِفرهاد هم کمک بگیرید ...

منتشر شده در 19 دی 1397 ساعت 21:21