شادیبا 7

جلسه ی بررسی کتاب این هفته رو با کار فوق العاده ی شنتیا ، شروع کردیم.
با کار و انرژی او ، روی نیمکت ها میخکوب شده بودیم.
شنتیا ، شروع یک شادیبای پر از شادی ، برامون بود.

آریا و فرهاد با آوردن کتاب زبان اصلی ، بچه چُلمن ؛
یک بررسی مقایسه ای از این کتاب داشتن. یک قُل کلاسمون ، یعنی روزبه ؛ یکی از داستان های مدرسه ی پر ماجرا را ،
با هیجان زیادی ، توی مُخ هامون ، جا داد.

کوشان ، با یه رُمان بلند و بالا ، اومد که مخصوص بچّه های حرفه ای در مطالعه ، بود.

متشکرم پسراااااااااااا

منتشر شده در 19 دی 1397 ساعت 21:35