من قهرمانم

هویچ ها در مزرعه ی سبزیجات ، به آب هویچ تبدیل شد و بیان خواص این مخلوق پرخاصیت
از زبان روزبه ؛ آب هویچ رو خوشمزه تر و دلچسب تر کرد.
ما در مزرعه ی سبزیجات ، قهرمان می شویم.

منتشر شده در 26 دی 1397 ساعت 09:11