میتینگ صبحگاهی
دانه ، دانه تسبیح ؛
چرخش دانه ها و لمس آن ها در میان انگشتان ؛
شمارش گوناگون دانه های تسبیح ؛
و ...
همه و همه ، در لحظاتی کوتاه ، قبل از شروع کلاس ؛
و تقویت تمرکز و دقت !
منتشر شده در 26 دی 1397 ساعت 09:50