تری سراتوپس

66 میلیون سال قبل زندگی می کرد .
گیاه خوار بود .
یک زره مقاوم همراه شاخ های قوی در سر داشت.
پاهای جلو به خاطر تحمل سر سنگینش ، قوی تر و خمیده بود.
و ...
نامش « تری سراتوپس » است .
آریا در چند دقیقه ی کوتاه ما رو با این دایناسور ، آشنا کرد.
متشکرم آریا !!

منتشر شده در 06 بهمن 1397 ساعت 21:39