آقای مبتکر

امروز یک مهمان داشتیم.
از کلاس چهارم !!!
آقای رادین باقری.
از او دعوت کردیم تا درباره ی ابتکار علمی خود ، برای بچّه های کلاس صحبت کند .آقای مبتکر ما ، از چرخش موتور الکتریکی وسیله ای که دیگه کار نمی کرد ؛ الکتریسیته تولید کرده بود !!
رادین توانسته بود با الکتریسیته ی ایجاد شده ، دو لامپ 220 ولت رو روشن کند.توضیحات علمی او ، توجّه بچّه ها را به خودش جلب کرد.
متشکرم پسر ؛ خیلی خوب بود !!!!

منتشر شده در 08 بهمن 1397 ساعت 16:32