برنامه ی جدید هفته

به اطّلاع بچّه های کلاس می رسانم ؛ برای استفاده از فرصت های علمی جدید ، تغییراتی در برنامه ی هفته ایجاد شده است.
این برنامه از روز یکشنبه 21 بهمن ماه قابل اجرا است.
تاریخ اجرای برنامه های مربوط به ایده های علمی ، پروژه ها و کتاب هفته ، چند روز قبل از اجرا ( هر هفته ) اعلام خواهد شد.
برای مشاهده ی برنامه ، به صفحه ی نخست سایت ( آیکون برنامه ها ) مراجعه کنید.

منتشر شده در 17 بهمن 1397 ساعت 15:00