مزرعه سبزیجات 4

در ادامه ی گردش در مزرعه ی سبزیجات ، سامیار و ایلیا ؛ من و بچّه ها رو با کرفس و جعفری آشنا کردند.
متشکرم پسرا ؛ اطلاعات خوبی به دست آوردیم و خوش گذشت.منتشر شده در 03 اسفند 1397 ساعت 19:34