Flexible Seating

بچّه ها برای خواندن ، نوشتن و یادگیری در کلاس ؛ مشکلی برای تغییرِ جایِ نشستن خود ندارند.
آنها می توانند با امکانات موجود ، شرایط بهتری در یادگیری ؛ برای خود ایجاد کنند.


منتشر شده در 03 اسفند 1397 ساعت 19:41