در کنار ستاره ی دریایی

روز سه شنبه ، در کنار بنیامین ، همراه ستاره ی دریایی ؛ به اعماق اقیانوس ها سفر کردیم.
در این سفر علمی چیزهای جالبی یاد گرفتیم.
متشکرم پسر !!!!

منتشر شده در 08 اسفند 1397 ساعت 17:24