مسابقه عکس کودکی

آخرین فرصت تحویل عکس برای مسابقه ی عکس کودکی ، روز شنبه 18 اسفند می باشد.
اجرای مسابقه 20 اسفند خواهد بود.
علاوه بر ، نفر اوّلِ مسابقه ، تمام شرکت کنندگان ، هدیه خواهند گرفت.

منتشر شده در 14 اسفند 1397 ساعت 18:48