مسابقه ی شهرریاضی وگروه موفق

      

پس از دو مرحله شهری و استانی مسابقه ی شهر ریاضی که از طرف گروه ریاضی دانشگاه فردوسی برگزار شد ،
گروه کلاسمون آقایان : رامتین و روزبه صفار و محمد حسین کارخانه چین ؛ به مرحله ی کشوری این مسابقات راه یافتند.
به گروه و بچّه های کلاس تبریک میگم و خوشحالم که همه سعی داریم در فعّالیت های علمی سهمی داشته باشیم.

 

منتشر شده در 27 فروردین 1398 ساعت 17:45