دورهمی های علمی روزهای آخر

نشست های علمی بچّه ها در روزهای آخر، پر از جنب و جوش و همفکری بود ...
و تمرینی دیگر برای فعالیت های تیمی !منتشر شده در 02 خرداد 1398 ساعت 12:06