از پای ننشین

به این وسیله می خواستم هم خوشحالی خودم ( از این که دوباره در کنار هم بودیم ) را ابراز کنم و هم شجاعت و پشتکارت را تحسین .
در مدارسی که هم کارکنان و هم اولیا از روش های جدید و نوین آموزش اطلاع کافی ندارند ، کار مدرن و اصولی کردن ، بسیار سخت و دشوار است .
اما تو شجاعانه روی روش های آموزشی و روش های علمی خود ، ایستادی و به آن ها پایبند بودی .
من شاهد بودم که چه ناملایماتی را هم در گذشته و هم در حال تحمل کردی و حتی تا سال های بعد نیز متحمل خواهی شد . اما آن چه مسلم است این است که ، راهی که می روی درست و اصولی است .
اکثراً نمی فهمند که یاد گرفتن فرمول قطر مربع و یا این که آب اکسیژنه از ترکیب هیدروژن و اکسیژن حاصل می شود ، بیشتر به فرزندانشان کمک می کند که یک انسان دانشمند شوند ، یا این که نگاه علمی و انسانی به خود و دیگران و محیط اطرافشان داشته باشند ؟
روزی نیست که به شکلی هر چند ظاهراً دوستانه ، سعی در تخریب تو و کلاست نداشته باشند اما من فکر می کنم این روش کسانی است که توانایی و قدرت و علم تو را در انجام چنین کارهایی ندارند .
در تاریخ کم نیستند انسان هایی که متفاوت از روزگارشان می اندیشیدند و مورد هجوم حاسدان و کج اندیشان قرار می گرفتند. ( برونو . گالیله . کپلر ... ) ولی از پای ننشستن .
از پای ننشین ؛ هر چند نیازی به تشویق من نداری .
                                                                                                    سید ابوالقاسم آل داود ـ خرداد 1398

منتشر شده در 03 خرداد 1398 ساعت 13:58