جلسات سال تحصیلی 98/99

با توجه به این که از 10 تیر ماه ، دانش آموزان کلاس من مشخص شده است .
برای آشنایی با والدین عزیز و اعلام برنامه هایی که در تابستان پیگیری آن ها ضروری است ؛ از یکشنبه 16 تیر ماه ، جلسات حضوری من با والدین عزیز آغاز خواهد شد.
این جلسات در گروه های چند نفری و در طول هفته ، برگزار خواهد شد.
شروع جلسات 9 صبح و به مدت حداقل 60 دقیقه می باشد.
زمان دعوت گروه ها چند روز قبل ، ازطریق دفتر دبستان به اطّلاع خواهد رسید.

منتشر شده در 12 تیر 1398 ساعت 11:17